Handels- og brugsbetingelser

Senest opdateret: Februar 2021

Overordnet om vilkår for brug af hjemmeside og køb af adgang til valg.tv

Virtio ApS (herefter Virtio) driver valg.tv. Valg.tv er en online, videobaseret tjeneste bestående af videomedierede episoder og interviews samt evt. ekstramateriale i anden form såsom, men ikke begrænset til, skrift, billeder og figurer. Det fungerer på www.valg.tv og tilhørende undersider (herefter kursusplatformen).

Nærværende betingelser (herefter kursistbetingelser) gælder for alle, som besøger kursusplatformen, samt de som Virtio indgår aftale med om adgang til tjenesten.

Betaling, priser og adgang

Alle køb foretaget via valg.tv sker mellem kursisten og Virtio. Adgang til tjenesten sælges som udgangspunkt pr. abonnement. Ved køb af adgang betales via Dankort eller andet kreditkort. Kursisten har adgang, så længe kursisten er i besiddelse af brugernavn og adgangskode, og så længe abonnementet ikke bliver opsagt.

Kortoplysninger, som bliver indsamlet ved køb af adgang til kurser, håndteres af og sendes direkte og sikkert til Stripe via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt kursisten og Stripe.

Ved køb af abonnement giver kursisten Virtio samtykke til månedligt automatisk at trække ny betaling via det oplyste kreditkort.
Kursisten skal til enhver tid stille gyldigt kreditkort til rådighed, så Virtio kan foretage den månedlige betaling. Hvis ikke det er muligt at trække beløbet automatisk, grundet tekniske problemer eller ugyldigt kort, fremsendes en faktura pr. mail.  

De gældende priser, er de priser, der til enhver tid fremgår af www.valg.tv. Priserne er, hvis ikke andet er nævnt, oplyst inkl. moms.

Alle priser er desuden inkl. evt. gebyrer, som Virtio måtte have i forbindelse med salgsprocessen.

Virtio kan uden varsel ændre prisen på abonnementer og forløb. Når Virtio accepterer købet, vil kursisten blive faktureret den pris, der er gældende på købsdatoen.

Virtio kan afvise anmodninger om køb uden begrundelse.

Login og adgang til kurser

Adgang til valg.tv er personlig, og der gives én adgang pr. kursist. Hver kursist opretter brugernavn og adgangskode ifm. køb af et kursus. Brugernavn og adgangskode skal altid anvendes til at logge på kursusplatformens kursusbibliotek, hvorfra episoderne er tilgængelige.

Brugernavn og adgangskode er personlig og fortrolig information og må ikke sælges, overdrages eller på anden vis gives til tredjemand.

Kursisten køber adgang til og får brugsret til valg.tv – inkl. videoer og evt. ekstra materiale. Nye videoer bliver tilgængelige måned for måned.

Al brug af hjemmeside og kursusplatform sker i øvrigt på eget ansvar.

Levering

Virtios ydelser i form af adgang til det købte kursus via kursusplatformens kursusbibliotek leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter køb og gennemført korttransaktion.

Rettigheder

www.valg.tv og alt herunder såsom tekster, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, design, spørgsmål og svar i kommentarsystem mv., har Virtio den fulde ophavsret og ejendomsret til. Ved aftale om køb af adgang overdrager kursisten sine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til Virtio. Overdragelsen og brugen er uden tidsbegrænsning jf. iøvrigt Persondataloven jf.nedenfor.

Kopieringsforbud

Kursisten må hverken kopiere eller optage indhold fra valg.tv.

Personoplysninger generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der på den ene eller anden måde kan henføres til kursisten. Når kursisten benytter Virtios kursusplatform indsamler og behandler Virtio de til rådighed værende informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis den besøgende tilmelder sig Virtios nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer sig som bruger, øvrig brug af services eller foretager køb via kursusplatformen.

Virtio indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om kursistens computer, tablet eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk placering, loginoplysninger, logintidspunkter samt øvrige interaktioner med Virtio, samt aktivitet og svar i Virtios kommentarfunktion. I det omfang den besøgende selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, evt. CVR-nummer og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Ovennævnte oplysninger må også bruges af eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som Virtio måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere). Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

Videregivelse af oplysninger

Data om kursisten brug af kursusplatformen, hvilke annoncer, vedkommende modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. må i forretningsmæssigt omfang videregives til tredjemand.

Virtio benytter herudover underleverandører til opbevaring og behandling af data. Underleverandører behandler udelukkende oplysninger på Virtios vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis den besøgende giver samtykke til det.

E-mail-markedsføring

Ved køb af adgang markerer kursisten, hvorvidt Virtio har lov til fremsende e-mails af forskellig karakter. Herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng – både i forhold til egne og/eller tredjemands produkter eller ydelser. Denne accept kan tilbagekaldes til enhver tid.

Brugere, der skriver sig op til nyheder og indhold fra Virtio via e-mail-forms på www.virtio.dk og tilhørende undersider, accepterer, at Virtio har lov til at fremsende e-mails af forskellig karakter - herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng - både i forhold til egne og/eller tredjemands produkter og ydelser. 

Kursister skal desuden oplyse om, og ved købet have adgang til, en valid e-mailadresse.

Brug af referencer

Virtio har ret til at anvende kursistens navn og evt. organisation som reference. Dette gælder også i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Fortrydelsesret

Hvis der er tale om et abonnementsprodukt, kan kursisten via kursusplatformen selv opsige sit abonnement med virkning til udløbet af en abonnementsperiode. Der refunderes ikke noget ved opsigelse.

Køb med engangsbetalinger kan opsiges inden for 14 dage. Den fulde kursuspris bliver tilbagebetalt. Såfremt kursisten ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten i forbindelse med engangsbetaleringer, skal vedkommende hurtigst muligt og senest 14 dage efter købet meddele Virtio pr. e-mail, at vedkommende ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Ansvarsfraskrivelse

Kursistens brug af kursusplatformen sker på eget ansvar. Virtio er ikke erstatningsansvarlig for kursistens brug af kursusplatformen eller kursusindholdet, herunder for driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser mm.

Reklamation

Såfremt der er påviselige fejl eller mangler, så skal kursisten, hvis han ønsker at reklamerer gøre det straks, og inden 3 dage fra åbning af den pågældende episde. Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

Misligholdelse

Ved misligholdelse kan henholdsvis Virtio og kursisten opsige aftalen med 10 hverdages skriftligt varsel. Er misligholdelsen grov eller gentaget, så kan opsigelse ske uden varsel.

Øvrige bestemmelser

Virtio er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der hos modtageren forhindrer kursisten i at få adgang til kursusbiblioteket.

Kontaktoplysninger

Virtio ApS

Vestergade 29

1456 København K

Mail: [email protected]

www.virtio.dk og tilhørende undersider drives og udbydes af Virtio ApS med cvr.nr. 39381265. Virtio ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

Ændringer af nærværende betingelser

Virtio forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for kursusplatformen direkte på hjemmesiden. Kursisten opfordres derfor til at holde sig løbende opdateret løbende om eventuelle ændringer.